Healing

Healing is een krachtige techniek die gebruik maakt van de grote rijkdom aan informatie in ons energieveld. De healer maakt daarmee contact. Zo wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht dat inzicht geeft in persoonlijke thema’s als gezondheid, werk, welzijn en relaties.

Wat is een healing?

Een healing is een energetische behandelvorm die je helpt je evenwicht te (her)vinden en te bewaren. Tijdens de healing stemt de healer zich af op jouw energie. Je lichaam inclusief de aura is een energieveld van energiebanen en ook ieder orgaan heeft weer een eigen energiefrequentie. Tijdens een healing kan er blokkerende energie verwijderd worden en energie toegevoegd worden. Dit leidt tot uiteenlopende positieve resultaten.

Waarbij kan een healing helpen?

Een healing kan zowel fysiek, geestelijk, emotioneel en mentaal heilzaam zijn. Een healing kan ook helderheid geven over hetgeen er speelt en bevorderlijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de healing wordt duidelijk waarop geheald zal worden via heldere intuïtieve kanalen. Hierin wordt geheel afgestemd op datgene wat op dat moment naar voren komt en geheald en bewust wil worden.

Werkwijze

Tijdens de healing zit je op een stoel of lig je op een behandeltafel. Je houdt hierbij de kleding aan. Soms word je hierbij aangeraakt, maar vaak blijven de handen op enige afstand van het lichaam. Tijdens de healing wordt er informatie helder die meegegeven kan worden. Deze informatie kan je inzichten geven die bij kunnen dragen aan een stuk bewustzijn en verandering.

 Wil je het universum begrijpen denk dan in termen van energie, frequentie en trillingen

Nikola Tesla