Reading

Reading is een krachtige techniek die gebruik maakt van de grote rijkdom aan informatie in ons energieveld. De reader maakt daarmee contact en krijgt informatie via heldere waarnemingen. Deze informatie kan een bewustwordingsproces op gang brengen dat inzicht geeft in persoonlijke thema’s als gezondheid, werk, welzijn en relaties.

De Vitale Bron en reading

Tijdens of voorafgaand aan de healing of het counselingsgesprek kan ik mij afstemmen op heldere waarnemingen. Dit kan veel inzicht geven over jezelf en over uiteenlopende situaties die in je leven plaats vinden. Vaak is het een bevestiging van hetgeen je deepdown voelt en weet maar waar je zelf nog geen woorden aan kon geven. Hierdoor kun je je echt gezien, gehoord en begrepen voelen. Het sterkt je in wie je in wezen bent en om meer jouw authentieke weg te kunnen gaan.