Vitaliteitscoaching

Vitaliteitscoaching is effectief wanneer medewerkers onvoldoende vitaal en gezond zijn waardoor zij niet goed (meer) functioneren. De Vitale Bron helpt met het maken van een plan van aanpak om dit te herstellen en verbeteren.

Werkwijze

  1. Inventariseren oorzaken van de verminderde vitaliteit van de werknemer
  2. Een persoonlijk advies en vitaliteitsplan met passende doelen en acties
  3. Begeleiding van de werknemer gedurende de uitvoering van het vitaliteitsplan
  4. Evaluatie van de behaalde doelen en de gedragsverandering

1. Inventariseren

Als eerste wordt de vitaliteit van de medewerker met een vitaliteitsscreening of de uitkomsten van een Periodiek Medisch Onderzoek in kaart gebracht. Met de medewerker worden deze uitkomsten in relatie tot de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid besproken. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken, de knelpunten en de motivatie om deze actief aan te pakken.

2. Advies en plan

Het gesprek wordt afgesloten met een persoonlijk advies en een concreet plan van aanpak. Samen met de medewerker wordt het doel bepaald. De doelen en acties die het meest effectief en passend zijn worden hierbij vastgelegd.

De doelen en acties hebben betrekking op:

  • Algemeen gezonde en therapeutische voedingsadviezen
  • Specifieke oefeningen en opdrachten
  • Ontspanning
  • Beweging

3. Uitvoering

Na het opstellen van dit plan gaat de medewerker aan de slag om de doelen te behalen. De Vitale Bron begeleidt en motiveert de medewerker gedurende 3 tot 6 maanden bij het uitvoeren van het persoonlijke vitaliteitsplan. In totaal zijn er 6 tot 8 contactmomenten die face-to-face of telefonisch plaatsvinden. De voortgang wordt verwerkt in een persoonlijke rapportage.

4. Eindvaluatie

Na de afgesproken periode wordt geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald en of er een gedragsverandering heeft plaats gevonden.

 

bedrijfblij

 

Voor meer informatie en een vrijblijvende prijsopgave kunt u contact opnemen met De Vitale Bron.